Logo

Gallery :: Photoshoots

Photoshoot by Vladimir Sokolov

Stylist: Janar

Clothing brand: "LIZ LISA", "Gothic Lolita Vintage", "Lolita's fashion".

Photographer: Vladimir Sokolov

Model design: Art-Motor

Creation: Alexander Klabukov

©2005-2019 Ekaterina Yakovleva